Page Loader

Uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja

 

Tourist Agency  „ROVINJ ADVISOR“
Pietra Coppe 10a, 52210 Rovinj
OIB/VAT: HR39948155228, ID CODE: HR–52–18031201803
Mob / Viber / WhatsApp: +385 (0)91 6211 830
Tel: +385 (0)52 817 304 / fax: +385 (0)52 813 827
info@rovinjadvisor.com / www.rovinjadvisor.com

 

SADRŽAJ PONUDE

Turistička agencija i uslužni obrt „Rovinj Advisor“ (u daljnjem tekstu: Agencija), osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije.

Dolje navedeni Uvjeti korištenja odnose se: na korisnika i njegovo korištenje naše web stranice, na Agenciju koja pruža uslugu te na njihovu međusobnu interakciju.

Agencija ne prihvaća nikakvu odgovornost zbog nemogućnosti korisnika da pristupi web stranici ili zbog prekida pristupa web stranici ili zbog nemogućnosti korisnika da dovrši transakciju. Agencija ne garantira da su sadržaji na stranici slobodni od kompjutorskih virusa ili drugih radnji koje mogu uzrokovati gubitak ili štetu.

Agencija na svojoj web stranici može nuditi korištenje partnerskih web stranica, linkove na partnerske stranice i sl. Vaše korištenje dotičnih web stranica i linkova je u potpunosti na vlastitu odgovornost, a mi ne prihvaćamo odgovornost za sadržaje, korištenje ili dostupnosti tih stranica.

Putem web stranice moguće je rezervirati smještaj u Hotelima i Turističkim naseljima i u tom slučaju gost podliježe njihovim Uvjetima korištenja.

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog međusobno su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje klijent dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama.

 

REZERVACIJE I UPLATE

Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim putem, pismeno, telefonski ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije gost potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima pružanja usluge smještaja, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta, tako i za Agenciju. Opći uvjeti korištenja su podložni promjeni, međutim za korisnika vrijede oni uvjeti korištenja koji su bili na snazi na dan potvrde rezervacije.

Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtijeva postupak rezervacije. Za rezervaciju smještaja potrebno je uplatiti akontaciju, a ostatak iznosa plaća se domaćinu u gotovini, na dan dolaska u smještaj. Troškove bankarskog prijenosa novca snosi u potpunosti gost. Ukoliko gost želi, postoji mogućnost da uplati unaprijed cjelokupan iznos rezervacije.

Naglašavamo da plaćanje, učinjeno u trenutku rezervacije, samo po sebi ne znači da je rezervacija potvrđena. Rezervacija je potvrđena tek kada je gostu poslana potvrda rezervacije od strane Agencije.

Rezervaciju može učiniti samo punoljetna osoba. Na gostu je odgovornost da posjeduje važeće dokumente (osobne iskaznicu, putovnicu i/ili vizu). U nedostatku valjane dokumentacije, gostu neće biti dopušteno da putuje. U slučaju da je putniku odbijen ulaz u državu, od strane bilo imigracije ili druge vlasti, sve troškove otkaza rezervacije snosi putnik.

Gost se obvezuje da će se pridržavati Kućnog reda u smještajnim objektima te da će surađivati s pružateljima usluge u dobroj namjeri.

 

NAČINI REZERVIRANJA

Smještaj preko web stranice je moguće rezervirati na dva načina:

·         Putem Upita (UPIT) - kod Upita gost ima mogućnost odabira više smještajnih jedinica koje ga interesiraju. Gosta se moli da, uz Upit, napiše ono šta mu je najbitnije (lokacija, parking, wi-fi… i sl.) tako da mu Agencija može predložiti smještaj koji bi najbolje odgovarao njegovim potrebama. Agencija će odgovoriti gostu u najkraćem mogućem roku. Kao konačnu potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju (30%), a ostatak se plaća pri dolasku (u gotovini). Gost može uplatiti akontaciju putem PayPal-a (naš račun je: info@rovinjadvisor.com) ili putem bankovnog transfera. U oba slučaja naknadu za prijenos novca pokriva pošiljatelja.

 

·       Online Rezervacijom (REZERVIRAJ) – online rezervacijom gost pristaje na Opće uvjete korištenja te odmah pristupa načinu plaćanja. Iznos potrebne akontacije je jasno istaknut na stranici (IZNOS PREDUJMA). Akontaciju gost može platiti putem PayPala ili kreditnim karticama (ovo je također učinjeno putem PayPal-a). Ukoliko gost nema otvoren PayPal račun može ga vrlo brzo i jednostavno kreirati putem naših stranica. Dovoljno je kliknuti na dugme CREATE AN ACCOUNT i upisati potrebne podatke. Na slijedećem koraku gost bira da li želi platiti putem PayPala ili nekom od ponuđenih kreditnih kartica. Agencija će poslati gostu Potvrdu rezervacije u najkraćem mogućem roku.

Za pojedine smještaje može se koristiti Kupon sa popustom. Kupon nije primjenjiv na sve smještajne jedinice već vrijedi samo za one smještaje koje imaju Kalendar raspoloživosti „Ažuriran“. Dovoljno je u prazan prostor ispod riječi KUPON upisati ključnu riječ i biti će prikazan popust, ukoliko je primjenjiv za odabranu smještajnu jedinicu.

 

CIJENA SMJEŠTAJA

Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu. Cijene smještaja objavljene su u eurima. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena (u slučaju promjene cijena smještaja od strane pružatelja usluga ili promjene tečaja). Gostima koji su uplatili akontaciju za određenu rezervaciju, Agencija jamči cijenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos akontacije. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, Agencija se obvezuje obavijestiti gosta o promjeni cijene.

Cijene navedene u našim ponudama bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim u objektu u kojem gost boravi, te  eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je rezervacijom naznačeno, agencija ima pravo uskratiti smještaj nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

Agencija se obvezuje oglasiti na stranici ukoliko u pojedinom smještajnom objektu postoje dodatni troškovi koji nisu uključeni u cijenu već se naplaćuju dodatno (boravišna pristojba, uporaba klime, boravak kućnih ljubimaca i sl.). Korisnik potvrđuje da je pročitao sve detalje o smještajnoj jedinici koju je rezervirao, pa tako i one o dodatnoj naplati.

 

PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je gost potvrdio rezervaciju. Agencija može ponuditi smještaj više kategorije i  više cijene ukoliko gost to prihvati.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, Agencija zadržava pravo otkaza rezervacije, uz prethodnu obavijest gostu, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, Agencija će se truditi gostu pružiti informaciju o mogućem smještaju i izvan ponude agencije, te svakako vratiti gostu kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

 

PRAVO GOSTA NA PROMJENE I OTKAZ

U slučaju da gost želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom, poštom ili faxom).

Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako gost zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije.

U slučaju otkaza potvrđene rezervacije privatnog smještaja obračunavaju se  otkazni troškovi kako slijedi:

·         Agencija zadržava 30% od ukupne cijene u slučaju otkazivanja nakon rezervacije

Ukoliko je gost platio unaprijed cjelokupan iznos rezervacije, Agencija zadržava 30% od ukupne cijene u slučaju otkazivanja nakon rezervacije te vraća gostu 70% od ukupne cijene (umanjeno za bankarske troškove).

Ukoliko gost u rezerviranu smještajnu jedinicu ne dođe do 22:00 sata na dan početka usluge, a nije se javio Agenciji ili domaćinu, rezervacija se smatra otkazanom.

Korisnik se slaže da će platiti otkazne troškove koje nastaju otkazivanjem rezervacije.

 

OSIGURANJE OD RIZIKA OTKAZA PUTOVANJA

Ukoliko Putnik prilikom rezervacije predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, agencija preporuča uplatu Police osiguranja od otkaza kod odabranog Osiguravajućeg društva. Agencija se obvezuje putniku osigurati svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na rezervaciju. Svi ostali uvjeti osiguranja nalaze se uz policu osiguranja te svakom putniku preporučamo da ih osobno pročita.

 

RJEŠAVANJE  PRIGOVORA

Svaki gost ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost, nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi zasebno.

Gost je dužan na dan dolaska odmah kod pružatelja usluga reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti Agenciju. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, Agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor (ukoliko postoji adekvatna alternativa u istom objektu gost je dužan prihvatiti je).

Ukoliko gost ne reklamira smještaj na licu mjesta ne ostvaruje pravo povrata novca.

Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Ovime se isključuje pravo gosta na nadoknadu idealne štete.

Agencija ne uvažava reklamacije vezane uz sadržaje koji nisu u sklopu objekta (ulični radovi, čistoća plaže, stanje objekata u neposrednoj blizini…).

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo gosta, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (štrajk, građanski neredi, požar poplava, rat, ratne opasnosti, terorističke aktivnosti, nuklearne katastrofe…).

 

PRAVNA NAPOMENA

Agencija se obvezuje da će poštovati privatnost svojih korisnika i njihovih podataka.

Agencija uzima samo podatke potrebne za rezervaciju. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo tamo gdje su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici agencije te poslovni partneri odgovorni su za poštivanje pravila korištenja ove web stranice.

Ako se ne slažete s uvjetima korištenja, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

 

 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Gost osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci gosta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge i koristit će se za daljnju međusobnu komunikaciju (npr. pismo namjere, upute o uplati, obavijesti o realizaciji usluge).

Agencija se obvezuje da neće osobne podatke korisnika iznijeti iz zemlje ili ih dati trećoj osobi, osim partnerima koji sudjeluju u realizaciji ugovorene usluge (npr. smještaj, aviokompanija, prijevoznik).

Osobni podaci korisnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka.

Agencija zadržava pravo osobne podatke korisnika usluga upotrebljavati u marketinške svrhe (npr. slanje obavijesti, akcija, promocija, newslettera). Korisnik se u mogućnosti u bilo kojem trenutku odjaviti pomoću poveznice „Odjava“ na kraju svakog maila ili slanjem zahtjeva na info@rovinjadvisor.com.

Prigovor na obradu osobnih podataka u marketinške svrhe neće utjecati na ugovaranje i/ili realizaciju tražene usluge.

 

 

OGRANIČENJE NA OSOBNO, NEKOMERCIJALNO KORIŠTENJE

Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno korištenje.
Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama.

 

VLASNIŠTVO

Sadržaji na ovim web stranicama su vlasništvo Turističke agencije i služnog obrta „Rovinj Advisor“ , Pietra Coppe 10a, 52210 Rovinj, osim dijela fotografija koje se ne koriste u komercijalne svrhe, a na zahtjev autora ili vlasnika bit će povučene sa stranica.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Turistička agencija i uslužni obrt „Rovinj Advisor“ zadržava pravo promjene podataka i cijena na ovim stranicama bez posebnog upozorenja.

 

ZABRANJENO ILEGALNO KORIŠTENJE

Korištenjem ovih web stranica obvezujete se da informacije ovdje dobivene nećete koristiti u zabranjene ili ilegalne svrhe ili radnje.

 


Rovinj Advisor - Tourist Agency 
Pietra Coppe 10a, 52210 Rovinj, Croatia

 OIB/VAT: HR39948155228    /   ID CODE: HR–52–18031201803
mob: +385 (0)91 6211 830    /    tel: +385 (0)52 817 304
 
e-mail:
 info@rovinjadvisor.com    /    URL: www.rovinjadvisor.com

Account holder: VEDRAN ILAKOVAC – RovinjAdvisor
Pietra Coppe 10a, 52210 ROVINJ

Bank details: PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.,
Rackoga 6, ZAGREB

Account details: SWIFT/BIC: PBZGHR2X
IBAN: HR19 2340 0091 1603 1408 1